Z písmen u, l lze složit následující slova:

2- písmenná slova (2)

lu (3)ul (3)