Z písmen u, k lze složit následující slova:

2- písmenná slova (2)

ku (3)uk (3)