Z písmen o, k lze složit následující slova:

2- písmenná slova (1)

ok (2)