Z písmen i, x lze složit následující slova:

2- písmenná slova (2)

ix (11)xi (11)