Z písmen h, m lze složit následující slova:

2- písmenná slova (2)

hm (4)mh (4)