Z písmen h, l lze složit následující slova:

2- písmenná slova (1)

hl (3)