Z písmen g, y lze složit následující slova:

2- písmenná slova (1)

gy (7)