Z písmen g, w lze složit následující slova:

2- písmenná slova (1)

gw (5)