Z písmen �, �, �, �, �, �, a, m lze složit následující slova:

2- písmenná slova (1)

ma (3)