Z písmen �, �, �, �, �, �, a, k lze složit následující slova:

2- písmenná slova (1)

ak (2)