Z písmen �, �, �, �, �, �, �, �, �, �, �, �, k, e, m lze složit následující slova:

2- písmenná slova (5)

em (3)ke (2)km (3)me (3)mk (3)